Nedá sa ísť späť

26 sep
Sv. apoštol Peter spomína na Ježiša: „Keď som išiel za ním, povedal mi, že už nebudem loviť ryby, ale že budem loviť ľudí. Učil ma to, tri roky som s ním chodieval, so svojimi chybami, nedostatkami, pádmi a učil som sa od ... Read more »

Žiadal som od Boha

25 sep
Žiadal som od Boha silu, aby som mohol dobývať … a Pán ma urobil slabým, aby som sa naučil ponížene poslúchať. Žiadal som pomoc, aby som mohol robiť veľké veci … a Pán mi dal chorobu, aby som robil lepšie veci. Žiadal ... Read more »

Keď budem doma, budem o vás rozprávať Otcovi …

25 sep
Blahoslavení ste vy, ktorí máte pochopenie pre moju pomalú chôdzu a roztrasené ruky a nesykáte netrpezlivo, keď s ťažkosťami prechádzam križovatku a neviem už „slušne“ jesť. Blahoslavení ste vy, ktorí chápete, že sa moje ucho musí namáhať, aby som porozumel ... Read more »