Modlitba pred vstupom na internet

28 okt
Všemohúci večný Bože, ktorý si nás stvoril na Svoj obraz a nariadil si nám, aby sme všetko dobré, pravdivé a krásne, hľadali predovšetkým v božskej osobe Tvojho jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, prosíme Ťa, daj, aby sme, na orodovanie ... Read more »

Modlitba k Michalovi archanjelovi

28 sep
Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa ... Read more »

Modlitba sv. Františka o pokoj

28 sep
Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja. Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť; odpustenie, kde sa množia urážky; jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia; vieru tým, co pochybujú; nádej tým, co si zúfajú; ... Read more »

Modlitba rodičov za deti

28 sep
Trojjediný Bože, vo svojej láske a dobrote daroval si nám naše deti. Uvedomujeme si, že patria Tebe. Prosíme Ťa, aby si ich neustále ochraňoval. Bože Otče, stráž život našich detí, zachovaj ich v zdraví, ochraňuj ich od zlého, aby mohli bezpečne rásť ... Read more »

Modlitba za pokoj v rodine

28 sep
Pane, pôvodca všetkého pokoja a zdroj každej lásky, dobrotivo obráť svoj milosrdný pohľad na našu rozdelenú rodinu. Zmiluj sa nad nami, ty, ktorý túžiš po jednote sŕdc a môžeš nám pomôcť obnoviť narušenú jednotu. Ježišu, ty si bol v Nazarete Synom vrúcne milujúcim ... Read more »

Modlitba za uzdravenie duše

28 sep
Otče, pozdvihujem k Tebe svoju dušu. Získaj ma pre seba, Pane. Zasiahni do mojej pamäte a odstráň všetko, čo bráni Tvojej milosti. Zasiahni do hĺbky mojej duše, podstaty môjho tela, ktorá bola zranená a osloboď ma svojím mocným objatím, v ktorom nič ... Read more »

Modlitba o prehĺbenie viery

28 sep
Pane, prehĺb moju vieru v Teba. Nedaj, aby som čo len na chvíľku zapochyboval, že si svetlom, ktoré ožaruje moju dušu, a záchrancom, ktorý ma nikdy neopustí, nech by sa okolo mňa čokoľvek dialo. V Teba chcem dúfať, u Teba hľadať pomoc ... Read more »

Modlitba uvedomenia si hodnôt

28 sep
Netúžim, Pane, po tom, aby som získal celý svet. Veď čo by mi to osožilo, keby som prišiel o svoju dušu, o svoj najväčší poklad? Ďakujem Ti za všetky Tvoje dary: za rodičov, za svoj život, za krásu prírody, za ... Read more »

Modlitba hriešnika

27 sep
Áno, Pane, očisť ma, veď nie som hodný ani len vysloviť Tvoje meno, tým menej prijať Ťa pod strechu svojho srdca. Ale Ty miluješ hriešnikov, ktorí uznávajú svoju nehodnosť a s odporom sa odvracajú od svojich hriechov a kľačia pred Tebou ... Read more »