Modlitba za pokoj

27 sep
Pane, daj nám milostivo v dnešnej dobe pokoj, aby sme pod ochranou Tvojho milosrdenstva, boli oslobodení od každého hriechu, a bezpeční vo všetkých nepokojoch. Skrze Krista, nášho Pána. ... Read more »

Modlitba za dobrú smrť

27 sep
Najsvätejšia Trojica, klaniam sa Ti s najhlbšou pokorou a ďakujem Ti za všetky milosti a dobrodenia, ktoré si mi v živote preukázala, hlavne však za to, že mi dávaš príležitosť pripraviť sa na dobrú smrť. Chcem ju prijať v duchu ... Read more »

Modlitba o jednoduchosť

27 sep
Pane, daj, aby sme boli v úplnej jednoduchosti deň čo deň ochotní darovať Ti svoju dôveru. V tom spočíva možno všetko, čo môžeme spraviť, aby sme prenikli do tajomstva viery. Amen. ... Read more »

Modlitba o dar priateľstva

27 sep
Pane, urob ma priateľom. Daj, aby som inšpiroval dôveru v človeku, čo trpí v úzkosti, v človeku, čo hľadá svetlo ďaleko od teba, v človeku, čo by rád začal odznova, ale nevie ako, v človeku, čo by rád otvoril svoje ... Read more »

Modlitba manželov

27 sep
Pane Ježišu, Ty si spečatil našu lásku vo sviatosti manželstva. Sľúbili sme si vernosť až do smrti. Žehnaj nás oboch, aby sme vytrvali v tomto svätom zväzku. Buď stále s nami v našom rodinnom kruhu. Chráň nás pred nebezpečenstvami nevery, pred ochabnutím ... Read more »

Modlitba ženy

27 sep
Dobrý Bože, daroval si mi dnešný deň, iný, ako ten včerajší, iný, ako bude zajtra. Ďakujem Ti zaň a prosím: Daj mi oči, aby som vnímala aj neviditeľnú krásu. Daj mi sluch, aby som počula aj nevyslovené slová. Daj mi chápavú ... Read more »

Modlitba o úctu k životu

27 sep
Bože, darca života, chválime ťa a zvelebujeme za to, že si povolal do života každého človeka. S veľkou dôverou prosíme o tvoje milosrdenstvo pre všetkých našich drahých zosnulých. Chceme si spomenúť aj na tých najbezbrannejších, ktorí zomreli násilnou smrťou umelého potratu ... Read more »

Modlitba za seba samého

27 sep
Bože, náš Otec, zverujem ti seba samého a prosím, aby som si pri používaní médií – internetu, počítača, tlače, rozhlasu, televízie a filmu vyberal len to, čo ma privádza k poznaniu teba, sveta, ktorý ma obklopuje, a seba samého. Nech informácie z masmédií, ktoré ... Read more »