Hľadá svoju úplnosť

21 okt

Človek je istým spôsobom neúplný.
Hľadá v inom doplňujúcu časť svojej
úplnosti a len v spoločenstve s iným
pohlavím sa môže stať „úplný“.
Tak sa biblický opis končí proroctvom o Adamovi: „Preto muž opustí svojho
otca i svoju matku a prilipne k svojej
manželke a budú jedným telom“
(Gn 2, 24).

< Deus caritas est, bod 18 >

uplnost

Facebook Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *