"Horlivosť si ľahko získame, ak sa cez deň zamestnávame dobrými myšlienkami a strelnými modlitbami."
(Sv.František Saleský)