"Musíme vyprázdniť očistec. Všetky duše v očistci musia byť vyslobodené."
(Sv. Páter Pio)