"Aj tá najlepšia povaha si môže navyknúť na nerestné skutky a tak sa stať najhoršou."
(Sv.František Saleský)