"Skutočne veľkými úlohami v živote je hľadanie pravdy, úcta k pravde a obrana pravdy."
(Sv. Ján XXIII.)