"Modli sa a dúfaj! Nerozčuľuj sa! Úzkosť ničomu nepomáha. Boh je milosrdný a počuje Tvoju modlitbu."
(Sv. Páter Pio)