"Vložte svoju ruku do Máriinej a dajte sa ňou viesť ku Kristovi."
(Bl. Terézia z Kalkaty)