"Opravdivé spojenie medzi dušou a Bohom sa nedá získať iným prostriedkom ako umŕtvovaním."
(Sv.František Saleský)