"Čo sa začína triumfom v bránach Jeruzalema, končí sa na osudnom vrchu Kalvárie."
(Sv. Ján XXIII.)