"Milovať vždy, milovať všetkých, milovať za každých okolností, ešte aj vtedy, keď treba niečo odsúdiť."
(Sv. Ján XXIII.)