Perla nevšednej krásy

21 okt
Ustrica povedala ustrici: „Niečo ma vo vnútri veľmi bolí. Je to čosi ťažké a guľaté a je mi z toho nanič.“ Druhá jej povedala s chvastúnskym uspokojením: “Chvále nebu i moru, ja také bolesti nemám. Mám sa dobre a som zdravá zvnútra i zvonka.“ Práve vtedy tade ... Read more »

Hľadá svoju úplnosť

21 okt
Človek je istým spôsobom neúplný. Hľadá v inom doplňujúcu časť svojej úplnosti a len v spoločenstve s iným pohlavím sa môže stať „úplný“. Tak sa biblický opis končí proroctvom o Adamovi: „Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a ... Read more »

Prijať lásku ako dar

21 okt
Nemôže stále iba dávať, musí aj prijímať. Kto chce dávať lásku, sám ju musí prijať ako dar. Iste, človek sa môže – ako nám hovorí Pán – stať prameňom, z ktorého tečú prúdy živej vody. Ale aby sa stal takým ... Read more »

Ako bude vyzerať nebo?

8 okt
„Nie som si celkom istá ako bude vyzerať nebo, ale viem, že keď zomrieme a príde čas, aby nás Boh súdil, nebude sa pýtať, koľko dobra si vykonal vo svojom živote, skôr sa bude pýtať, koľko lásky si vložil do ... Read more »

Chudoba

8 okt
„Občas si myslíme, že chudoba znamená len byť hladný, nahý a bez domova. Avšak byť nemilovaný, nechcený a bez starostlivosti je väčšou chudobou. V našich vlastných domovoch musíme začať odstraňovať tento druh chudoby.“ <Matka Tereza> Facebook ... Read more »

Jabloň

8 okt
Povedal som jabloni, rozprávaj mi o Bohu. A jabloň rozkvitla. Povedal som chudobnému, rozprávaj mi o Bohu. A chudobný mi ponúkol svoj plášť. Povedal som dieťaťu, rozprávaj mi o Bohu. A drobček sa na mňa usmial. Povedal som domu, rozprávaj mi o Bohu. A dom mi otvoril svoje ... Read more »

Boh je priateľ ticha

8 okt
„Potrebujeme nájsť Boha, no nemožno ho nájsť v hluku a nepokoji. Boh je priateľom ticha. Pozrite ako príroda – stromy, kvety, tráva – rastú v tichu ; pozrite na hviezdy, mesiac a slnko, ako sa hýbu v tichu… Potrebujeme ticho, ... Read more »

Ži život

8 okt
Život je príležitosť, chyť sa jej. Život je krása, obdivuj ju. Život je blaženosť, ochutnaj ju. Život je sen, urob ho realitou. Život je výzva, prijmi ju. Život je povinnosť, naplň ju. Život je hra, hraj ju. Život je cenný, ... Read more »

A ako ma miluje Boh

5 okt
Len moja ochota ísť v ústrety blížnemu a prejaviť mu lásku ma robí citlivým aj voči Bohu. Len služba blížnemu otvára moje oči, aby som videl, čo pre mňa robí Boh a ako ma miluje. < Deus caritas est, bod ... Read more »