Mandľovníky kvitli

2 okt
Pane, pred mnohými, mnohými rokmi stretol som Ťa na ceste do Jeruzalema. Bola skorá jar, mandľovníky kvitli. Pamätám si tú chvíľu, keď som pristúpil k tebe. Opýtal som sa, čo mám robiť, aby som bol dokonalý. Odvetil si, že mám predať ... Read more »

Keď ide o život, objaví sa anjel

1 okt
Máme v sebe mechanizmy, ktoré sa spúšťa len v okamihoch najväčšieho nebezpečenstva. Pojednáva o tom nová kniha Johna Geigera. Reinhold Messner je dôveryhodný muž. Keď povedal, že videl yettiho, načúvali aj inak skeptickí biológovia. Ale keď oznámil, že pri výstupe ... Read more »

Niekedy stačí vidieť tvár

1 okt
Diabol sa snaží z celej sily odvrátiť ľudský pohľad od Boha. Čas hrá proti nemu a často mu nestačí ani sedemdesiat rokov, aby dušu odvrátil od Najvyššieho a pevne ju pripútal k zemi. Pokiaľ je človek mladý, stále mu unikajú. Dokonca i pokiaľ ho dokáže ... Read more »

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux

30 sep
Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť. Často stačí jediné slovo, jediný milý úsmev, aby sme potešili znechuteného človeka. Iba láskou sa môžeme zapáčiť Bohu. Je veľmi ľahko písať pekné veci o utrpení. Ale písanie neznamená nič. ... Read more »

Modlitba k Michalovi archanjelovi

28 sep
Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa ... Read more »

Modlitba sv. Františka o pokoj

28 sep
Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja. Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť; odpustenie, kde sa množia urážky; jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia; vieru tým, co pochybujú; nádej tým, co si zúfajú; ... Read more »

Modlitba pred prednáškou

28 sep
Dopraj mi, Milosrdný Bože, nech sa Ti páči, keď sa vášnivo snažím, uvážlivo skúmam, pravdivo poznávam, a dokonale pôsobím k chvále a sláve Tvojho mena. Amen. Modlitba.sk Facebook ... Read more »

Modlitba rodičov za deti

28 sep
Trojjediný Bože, vo svojej láske a dobrote daroval si nám naše deti. Uvedomujeme si, že patria Tebe. Prosíme Ťa, aby si ich neustále ochraňoval. Bože Otče, stráž život našich detí, zachovaj ich v zdraví, ochraňuj ich od zlého, aby mohli bezpečne rásť ... Read more »