Modlitba za pokoj v rodine

28 sep
Pane, pôvodca všetkého pokoja a zdroj každej lásky, dobrotivo obráť svoj milosrdný pohľad na našu rozdelenú rodinu. Zmiluj sa nad nami, ty, ktorý túžiš po jednote sŕdc a môžeš nám pomôcť obnoviť narušenú jednotu. Ježišu, ty si bol v Nazarete Synom vrúcne milujúcim ... Read more »

Modlitba za uzdravenie duše

28 sep
Otče, pozdvihujem k Tebe svoju dušu. Získaj ma pre seba, Pane. Zasiahni do mojej pamäte a odstráň všetko, čo bráni Tvojej milosti. Zasiahni do hĺbky mojej duše, podstaty môjho tela, ktorá bola zranená a osloboď ma svojím mocným objatím, v ktorom nič ... Read more »

Modlitba o prehĺbenie viery

28 sep
Pane, prehĺb moju vieru v Teba. Nedaj, aby som čo len na chvíľku zapochyboval, že si svetlom, ktoré ožaruje moju dušu, a záchrancom, ktorý ma nikdy neopustí, nech by sa okolo mňa čokoľvek dialo. V Teba chcem dúfať, u Teba hľadať pomoc ... Read more »

Modlitba uvedomenia si hodnôt

28 sep
Netúžim, Pane, po tom, aby som získal celý svet. Veď čo by mi to osožilo, keby som prišiel o svoju dušu, o svoj najväčší poklad? Ďakujem Ti za všetky Tvoje dary: za rodičov, za svoj život, za krásu prírody, za ... Read more »

Veríš mi?

28 sep
Jeden ambiciózny horolezec chcel zdolať vrchol istej vysokej hory v rekordnom čase. Chcel však zožať všetku slávu sám, preto sa vydal na výstup bez spoločníkov. Začal zavčasu ráno, ale napriek veľkému odhodlaniu sa mu do večera nepodarilo vrchol dosiahnuť. Zotmelo ... Read more »

Modlitba hriešnika

27 sep
Áno, Pane, očisť ma, veď nie som hodný ani len vysloviť Tvoje meno, tým menej prijať Ťa pod strechu svojho srdca. Ale Ty miluješ hriešnikov, ktorí uznávajú svoju nehodnosť a s odporom sa odvracajú od svojich hriechov a kľačia pred Tebou ... Read more »

Modlitba za pokoj

27 sep
Pane, daj nám milostivo v dnešnej dobe pokoj, aby sme pod ochranou Tvojho milosrdenstva, boli oslobodení od každého hriechu, a bezpeční vo všetkých nepokojoch. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Facebook ... Read more »

Modlitba za dobrú smrť

27 sep
Najsvätejšia Trojica, klaniam sa Ti s najhlbšou pokorou a ďakujem Ti za všetky milosti a dobrodenia, ktoré si mi v živote preukázala, hlavne však za to, že mi dávaš príležitosť pripraviť sa na dobrú smrť. Chcem ju prijať v duchu ... Read more »

Modlitba o jednoduchosť

27 sep
Pane, daj, aby sme boli v úplnej jednoduchosti deň čo deň ochotní darovať Ti svoju dôveru. V tom spočíva možno všetko, čo môžeme spraviť, aby sme prenikli do tajomstva viery. Amen. Modlitba.sk Facebook ... Read more »

Modlitba o dar priateľstva

27 sep
Pane, urob ma priateľom. Daj, aby som inšpiroval dôveru v človeku, čo trpí v úzkosti, v človeku, čo hľadá svetlo ďaleko od teba, v človeku, čo by rád začal odznova, ale nevie ako, v človeku, čo by rád otvoril svoje ... Read more »