KÁZEŇ: Kristus svetlo sveta

Kázeň na sviatok Obetovanie Pána rok B Drahí bratia a sestry, slávime sviatok Obetovania Pána, ľudovo nazývaný Hromnice. Vychádzame z textu podľa Lukáša, kde máme doslova napísané, že keď uplynuli dni očisťovania podľa Mojžišovho zákona, rodičia Ježiša priniesli do Jeruzalema. Aby ho predstavili Pánovi, ako je uvedené v Pánovom zákone, takže bude zasvätený Pánovi. Toto … Read more

„Doba uverejnenia Fiducia Supplicans škodlivá pre synodálny proces. …

Poradca pápeža Františka kardinál Ambongo: „Doba uverejnenia Fiducia Supplicans škodlivá pre synodálny proces. … Rím, 31.1.2024 (kath.net) 029 857 – „Na prvom zasadnutí o synodalite Synoda oslovila všetky tieto otázky, ale nevydala rozhodnutie.„Kvôli uverejneniu Fiducia supplicans medzi dvomi synodami hľadí väčšina ľudí na toto vyhlásenie ako na plod synody, hoci nemá so synodou nič do činenia.“Vyhlásil to … Read more

Archeológia zrejme potvrdzuje biblický príbeh o zničení Sodomy

USA, 25.1.2024 (LifeSiteNews) 029 846 Archeológovia objavili dôkazy o zničení Sodomy, ako sa opisuje vo Svätom písme.Diskusia o historickej pravdivosti zničenia Sodomy a Gomory sa nedávno znova podnietila po interview, ktoré poskytol  biblista Dr. John Bergsma a článku v CBN s názvom „Experti potvrdzujú Knihu Genezis 19 o zničení biblického mesta explóziou 1000 krát silnejšou ako atómová bomba. Na videu, ktoré … Read more