KÁZEŇ: Choroba, ktorá nás približuje k Bohu

Kázeň na 6. nedeľu cez rok B Milí bratia a sestry, v živote spoznávame rôzne choroby. Sú choroby, ktoré možno považovať za ľahké, s jemným priebehom, s ktorými človek zápasí dennodenne. No existujú aj choroby, ktoré sú ťažké, ba dokonca smrteľné. Pri každej chorobe, ktorou človek prechádza, je veľmi užitočné a dobré, ak má niekoho, … Read more

„Svätý Michal archanjel, prosíme o tvoje priateľstvo!“

Tisíc pútnikov z Rakúska, Nemecka Švajčiarska a 40 ďalších krajín na púti k sv. Michalovi archanjelovi na hore Gargano. kde sa modlili pápeži, cisári a svätci!   Michael Hesemann, nemecký historik a spisovateľ   Linec, 9.2.2024 (kath.net) – Pred vyše 1000 rokmi, v r. 1022, putoval nemecký cisár Heinrich II., neskorší svätý, so svojím dvorom a vojskom na horu Gargano na krajnom juhovýchode Talianska. Chcel … Read more

Lásku znova objavovať: Pôst ako príprava na sv. Valentína

Keď sa blíži 14. február, točí sa zvyčajne všetko okolo plánovania dňa sv. Valentína – „sviatku lásky“.  Ale je tu aj hlbšia rovina tohto dňa najmä v kresťanskom kontexte, kde sa stretáva  s významným praktizovaním pôstu. Ako prehlbuje pôst pravé chápanie lásky, keď naň hľadíme cez históriu sv. Valentína? Tu je návrh na prípravu na „deň lásky“ Pohľad … Read more