KÁZEŇ: Človek sa stretá s Božským

Kázeň na Veľkonočný pondelok Drahí bratia a sestry, v dnešnom evanjeliu na veľkonočný pondelok sa nám dávam do stredu Božie, ktoré je krásne dokonalé oproti ľudskému, ktoré je poznačené hriechom a zlom. Počúvame hneď v úvode evanjelia, ako ženy rýchlo vyšli z hrobu so strachom a veľkou radosťou, aby to oznámili jeho učeníkom. Tieto ženy … Read more