Boží Syn nezavrhol označenie ´tesár´ a nechcel sa vyhnúť normálnej životnej situácii ľudí

„Nikdy nesmú nové danosti, ktoré sa mocne zapájajú do produkčného procesu, ako napr. globalizácia sveta financií, hospodárstva, obchodu a práce zraňovať dôstojnosť a prednosť človeka či slobodu a demokraciu národov! Solidarita, spoluúčasť a možnosť tieto radikálne zmeny ovládať sú – ak nie riešením – tak iste potrebnou etickou zárukou, aby sa ľudské osoby a národy nestali nástrojmi, ale … Read more