Česko: Cirkevná komisia sa sťažuje na chudobu v pohraničí

Praha, 24.5.2024 (KAP) – Pražský pomocný biskup Václav Malý, predseda Biskupskej komisie pre spravodlivosť a mier (Iustitia et Pax) vydal dokument s poukazom na často prehliadané problémy v prihraničných regiónoch krajiny. Mnohé tieto regióny predtým obývané Nemcami naďalej trpeli chudobou a dištancovali sa od vznikajúceho zvyšku Českej republiky, ale aj od chudobnejších regiónov Európy. Napriek … Read more

KÁZEŇ: Vyschnutá ruka a zaslepené srdce

Kázeň na 9. nedeľu cez rok B Milí bratia a sestry, dnešné prvé čítanie z knihy Deuteronómium nás vyzýva k práci, alebo skôr nepráca, „nebudeš konať žiadnu činnosť“. Práve toto čítanie nám to pripomína. Božie prikázanie, ktoré dal Boh cez Mojžiša zaväzuje celý izraelský ľud k plneniu Božích prikázaní. Práve toto tretie Božie prikázanie hovorí … Read more

Relikvie sv. Petra a sv. Jána už datované

Vatikán, 27.5.2024 (CNA) – Vatikánske múzeá otvorili novú trvalú výstavu, ktorá prezentuje dve senzáciu vzbudzujúce relikvie, ktoré sú po stáročia pripisované sv. Petrovi a sv. Jánovi evanjelistovi. Konferencia s názvom „Tuniky sv. Petra a sv. Jána – dve mimoriadne relikvie Sancta Sanctorum“ ponúka senzačný náhľad do relikvií ako aj prezentáciu analýzy v dielni pre reštaurovanie tapisérií a textilu Vatikánskych múzeí. Určenie veku … Read more

Nemecko: Mladí kňazi odmietajú „synodálne scestie“

„Mohli by prísť drastické opatrenia! ´Ľavicový katolicizmus´ chce vyvinúť ´pastoračno-teologické stratégie´ proti trendu nového konzervativizmu! Mníchov, 22.5.2024 (kath.net/rn) – Nemecká biskupská konferencia a Centrum pre aplikovaný pastoračný výskum vydali minulý týždeň štúdiu na tému: „Kto sa stane kňazom? Výsledky štúdie o sociálnej demografii a motivácii bohoslovcov v Nemecku.“ Materiál prináša zaujímavé a brizantné informácie. Štúdia mala za cieľ urobiť prieskum medzi … Read more