KÁZEŇ: Srdce Ježiša a naše srdce

Kázeň na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Milí bratia a sestry, slávime sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, a tak sa dnes zamerajme na srdce. Dobre vieme, že srdce je symbolom lásky, takže koniec koncov, dnešný deň, dnešný sviatok je o láske. Čítal som vyjadrenia malých detí, štyri-, päť-, šesť-, sedemročných, ako ony vidia a vnímajú lásku. Samozrejme, … Read more

Odprosujúca modlitba na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Najmilší Ježišu, ty skusuješ toľkú nevšímavosť, ľahostajnosť, opovrhnutie a nevďačnosť za lásku preukazovanú ľuďom! Hľa, my, sklonení pred tvojim oltárom, usilujeme sa osobitnou pobožnosťou odprosiť ťa za hriešnu nevšímavosť a krivdy, ktorými ľudia urážajú tvoje najláskavejšie Srdce. (Ľ. Odprosujeme ťa, Pane Ježišu.) Uznávame, že ani my sme v minulosti neboli bez hriechu, ale pohnutí veľkou … Read more

Surfujúci anjel: Guido Schäffer (+2009)

„Všetky naše skutky majú ukazovať Božiu lásku“ Linz, 29.5.2024 (kath.net – Elmar Lübbers-Paal)  030 142 „Predaj všetko, čo máš rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma,“ (Lk 18,22) Tieto Pánove slová sú také priliehavé pre omilosteného surfera na vlnách, ktorý zapálene šíril posolstvo Dobrej zvesti, lekára bezdomovcov a seminaristu celým srdcom. … Read more