Arcibiskup Gądecki: „Vyzývam všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa jasne zasadzovali za život.“

„Nie je nikdy dovolené prispôsobiť sa nespravodlivým zákonom, ako sú tie, čo povoľujú potrat a eutanáziu“

Varšava, 25.1.2024 (kath.net/Poľská biskupská konferencia) 029 850  

„V duchu zodpovednosti za Cirkev v Poľsku a za blaho našej spoločnej domoviny vyzývam všetkých ľudí dobrej vôle, by sa jednoznačne vyslovili za život!“  
Napísal to predseda Biskupskej konferencie, arcibiskup Stanisław Gądecki vo vyhlásení na tému potrat.  S poukazom na encykliku Evangelium vitae svätého Jána Pavla II. pripomenul „zákony, ktoré vo forme potratu a eutanázie vyhlasujú usmrcovanie nevinných ľudí za zákonné v úplnom a nezmieriteľnom protirečení ku všetkým ľuďom i vlastnému a neporušiteľnému právu na život a popierajú tým rovnosť všetkých pred zákonom“ (72). 
S odvolaním sa na Evangelium vitae arcibiskup poukázal na to, že „nie je nikdy dovolené prispôsobiť sa nespravodlivým zákonom, ako sú tie, ktoré povoľujú potrat a eutanáziu, a to ani účasťou na kampani za takéto názory, ani hlasovaním za tieto zákony.“ (73) 
Arcibiskup Gądecki  zdôraznil, že náuka učiteľského úradu Cirkvi je jednoznačná:   
„Každý človek – nielen člen Katolíckej cirkvi, ktorý má to pravé svedomie, je morálne zaviazaný rešpektovať ľudský život od jeho počiatku po prirodzenú smrť.“  
Arcibiskup tiež poukázal aj na nasledovné fakty: 
„V demokracii síce rozhoduje väčšina, to však neznamená, že väčšina má pravdu, ale iba to, že menšina nevedela nájsť dostatok presvedčivých argumentov, aby sa mohla stať väčšinou. Racionalita nie je určovaná počtom prívržencov určitého názoru. Rozum – predovšetkým etický rozum – je často na strane menšiny. A niekedy –  ako nám pripomína postava Sokratesa – na strane jedného človeka s dobre formovaným svedomím!“  
V duchu zodpovednosti za cirkev v Poľsku a za blaho našej spoločnej domoviny vyzývam všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa jednoznačne vyslovili za život.,“ 
Predseda Biskupskej konferencie Poľska apeloval aj na členov oboch komôr parlamentu a na prezidenta republiky, aby „vydali svedectvo o pravej starosti o život, ktorý je bez ochrany, lebo je nenarodený.“  

-zg-