Biskup Barron: Vždy slúžime nejakému pánovi

Americký biskup Robert Barron o východiskách z duchovnej krízy: „Cirkev musí odvážne, ale láskavo povedať:  „My máme odpovede.“

Rím, 22.3.2024 (kath.net / pk) 030 029 –  „Nejaké autonómne JA je ilúzia. My vždy slúžime nejakému pánovi. “ Známy americký biskup Robert Barron z Diecézy Winona-Rochester v Minnesote to povedal v Ríme v rozhovore pre americký „National Catholic Register“ (NCR). Biskup je zakladateľom mediálneho apoštolátu „Word on Fire“ (Slovo v ohni) a odvážny, angažovaný muž bez strachu pred človekom a so širokým spektrom vedomostí, ktorý komentuje vieru v mnohých médiách. V Ríme teraz povedal:

„Keď sa niekomu povie, že neexistuje nijaká transcendentná oblasť, že neexistuje nič mimo tohto sveta, tak to vyvoláva prudkú búrku v srdci a v duši. Myšlienka, že prichádzam odnikiaľ a odídem do ničoho, vedie okrem iného k tomu, že počet depresií a pocitu strachu u mladých ľudí sa prudko zvyšuje.

Duchovná kríza sa prejavuje ako materializmus, ktorý ľudí uzavrel do malého miniatúrneho priestoru – do „vyrovnávacieho seba“ ako to nazval Charles Taylor, kde sa stratil každý kontakt s tým transcendentným.  To všetko vedie k nanovo prebudenej duchovnej túžbe. Každý človek niekedy spozná, že nič a nikto nemôže naplniť túto hlbokú vnútornú túžbu.“

Biskup Barron je presvedčený, že mladých ľudí by Cirkev mala vyzývať. Povedal, že on sám vyrastal s Cirkvou, ktorá chcela urobiť všetko „také ľahké a ľahko použiteľné, ako je len možné“: 

„Nechcela nikoho príliš namáhať. Práve preto mnohí odišli. Veď koho už zaujíma taká Cirkev? Namiesto toho, aby sme kresťanstvo riedili, musí Cirkev mladých ľudí intelektuálne a morálne vyzývať a dať im niečo, za čo môžu bojovať,“ vyhlásil biskup Barron.

„Sv. Ignác z Loyoly to vyjadril tak, že existujú  dve armády. Jedna patrí diablovi a jedna patrí Kristovi. Do ktorej armády patríš ty? Ako budeš bojovať?“

Biskup citoval aj jedného zo svojich „poetických hrdinov“ – Boba Dylana:

Niekomu slúžiť musíš. Mohol by to byť diabol. Mohol by to byť Pán. Ale ty musíš niekomu slúžiť.“

Biskup Barron: „Vec je tá, že nejaké autonómne JA je ilúzia. Vždy slúžime nejakému pánovi.  Grécke slovo Kyrios znamená pán, alebo majster. Cézara volali Kyrios. Keď Pavol a  jeho ľudia hovoria: ,Nie, Ježiš je Kyrios, Ježiš je Pán – tak vztýčili inú zástavu. Nie tú Cézarovu, ale tú Kristovu.“

Biskup pripomenul aj pápeža Jána Pavla II.:  „On bojoval v Kristovej armáde. On porazil jednu z najmocnejších síl protivníkovej armády spôsobom, akým si to nikto nedokázal predstaviť.“

Biskup Barron potom vyzval mladých, aby sa neuspokojili s „duchovnou priemernosťou, ale dali sa inšpirovať životom svätcov:

„Buď jedným z nich – buď svätec! To neznamená byť svetoznámy, ale môže to byť aj malá cesta, ako tá, ktorou kráčala sv. Terezka z Lisieux.“

Biskup poukázal na aktuálnu štúdiu Pápežskej univerzity Santa Croce v Ríme, ktorá konštatuje silne prebúdzajúci sa záujem mladých ľudí o to duchovné: „Využime to! Cirkev by do toho mala vkročiť a odvážne ale láskavo povedať: My máme odpovede. Ty si teraz zažil hlad. My máme Chlieb života, ktorý ho utíši.“

-zg-