KÁZEŇ: Hľadaj Božiu vôľu

Kázeň na Sviatok Zvestovanie Pána rok B Milí bratia a sestry, v dnešnom prvom čítaní prechádzame do knihy proroka Izaiáša. Prorok Izaiáš nám prorokuje a predpovedá príchod Mesiáša, keď hovorí: „Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel, lebo s nami je Boh.“ Tento prorok hovorí tieto prorocké slová mnoho stáročí pred … Read more

KÁZEŇ: Človek sa stretá s Božským

Kázeň na Veľkonočný pondelok Drahí bratia a sestry, v dnešnom evanjeliu na veľkonočný pondelok sa nám dávam do stredu Božie, ktoré je krásne dokonalé oproti ľudskému, ktoré je poznačené hriechom a zlom. Počúvame hneď v úvode evanjelia, ako ženy rýchlo vyšli z hrobu so strachom a veľkou radosťou, aby to oznámili jeho učeníkom. Tieto ženy … Read more

KÁZEŇ: Videl a uveril

Kázeň na Veľkonočnú nedeľu Drahí bratia a sestry, dnešné evanjelium na Veľkonočnú nedeľu je plné dynamiky, doslova behu. Počuli sme, ako prišla Mária Magdaléna a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala a prišla k učeníkom, a aj tí učeníci bežali, dokonca jeden predbehol toho druhého a dobehli spolu k hrobu. Celé evanjelium je … Read more

KÁZEŇ: V hrobe bola nádej

Kázeň na Svätú sobotu rok B Drahí bratia a sestry, slávime Svätú alebo Bielu Sobotu, slávime vigíliu zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Slávime tie najväčšie sviatky v roku, kedy oslavujeme, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych, že premohol smrť a daroval nám život. Možno by sme čakali, že aj v tom dnešnom evanjeliu bude plno radosti, ovácií, … Read more

KÁZEŇ: Dych života

Kázeň na Piatok utrpenia Pána rok B Drahí bratia a sestry, slávime Piatok utrpenia Pána, nazývaný aj Veľký piatok. A práve dnes nám do pozornosti prichádza kríž. Kríž Ježiša Krista je jednoducho skonštruovaný, kde sa dve ramená prekrížia a slúži ako prostriedok mučenia človeka. Keby sa takýto neutrálny pozorovateľ pozrel na kríž, musel by sa … Read more

KÁZEŇ: Chápete, čo som vám urobil?

Kázeň na Sviatok Pánovej večere rok B „Chápete, čo som vám urobil?“ Pýta sa Pán Ježiš svojich učeníkov. Chápeme, milí bratia a sestry, čo Pán Ježiš urobil? Navonok by sa dalo povedať veľmi jednoducho: zobral si vodu, zobral si nejaký uterák, alebo prepásal sa nejakou zásterou, išiel a fyzicky umyl svojim učeníkom nohy. A tým … Read more

KÁZEŇ: Priprav sa

Kázeň na Palmovú nedeľu rok B Milí bratia a sestry, denne vykonávame množstvo vecí, ktoré si ani veľmi neuvedomujeme a ani sa nepripravujeme. Ideme do obchodu a nakúpime to, čo momentálne potrebujeme, alebo do práce so svojím rituálom, či už deti idú do školy a viac či menej sa pripravujú na každú hodinu. Sú to … Read more