Nedávajte to, čo vám zvyšuje

Nedávajte to, čo vám zvyšuje. Musíte dať to, čo vás stojí urobiť obetu, zrieknuť sa toho, čo vás priťahuje tak, že váš dar má v Božích očiach cenu. (Sv. Matka Tereza)

Viera ako štipka soli

Viera v Boha je ako štipka soli vhodená do pohára s vodou. Soľ vo vode nevidno, ale celkom zmení chuť vody. Podobne viera zasiahne celý život človeka a úplne ho premení.

Jedna kvapka Kristovej Krvi

„Len jedna kvapka Kristovej Krvi by bola stačila obmyť celé ľudstvo od hriechov… ale my dobre vieme a uvedomujeme si, že Pán Ježiš tu na svete vykonal maximálne dostatočnú náhradu. Sv. Tomáš Akvinský

Pôst povyšuje vieru

Pôst povyšuje vieru na vyššiu úroveň než obyčajná modlitba. Keď sa postíte, váš duchovný pokrok napreduje oveľa rýchlejšie.