Nemecký em. ústavný sudca: „Plány na liberalizáciu ochrany života jednoznačne protiústavné!“

Regensburg 10.5.2024 (kath.net/pbr) – Bývalý nemecký ústavný sudca Prof. Udo Steiner označil plány nemeckej vlády už nechrániť nenarodený život v prvých 12 týždňoch ako  „jednoznačne protiústavné“. V interview pre „Katolícke nedeľné noviny Biskupstva Regensburg“ povedal: „Kto odstráni trestnoprávnu ochranu nenarodeného života v prvých 12 týždňoch – ako navrhuje komisia spolkovej vlády – ten navrhuje niečo, čo je v súčasnom … Read more

Arcibiskup Wojda: „Niet práva na zabíjanie, iba právo chrániť život.

Človek vzkriesenia – kresťan – musí byť odvážny!“                                  Łomża-Brüssel, 18.4.2024 (kath.net/pl)    „Život je najväčší Boží dar a nikto nesmie proti nemu zdvihnúť ruku!“   Vyhlásil to arcibiskup Tadeusz Wojda SAC, predseda Biskupskej konferencie Poľska v homílii na svätej omši v katedrále v meste  Łomża v prvý deň plenárneho zasadnutia COMECE. Eucharistiu koncelebrovali delegáti biskupských konferencií EÚ. Zasadnutie … Read more

KÁZEŇ: Čo partí Bohu?

Kázeň na 29. nedeľu cez rok A Drahí bratia a sestry. V závere dnešného evanjelia zazneli slová Ježiša Krista, ktorý povedal: „Dávajte teda, čo je cisárovo cisárovi a čo je Božie Bohu.“ Veľká pravda, ktorú prináša a upresňuje Ježiš Kristus, keďže k nemu prichádzajú farizeji a chcú ho podchytiť v reči, chcú ho nachytať, aby … Read more