Exorcista Ripperger: Duchovný boj našej doby je príležitosť stať sa svätými!

New York, 1.2.2024 (LifeSiteNews) – Známy exorcista otec Chad Ripperger hovorí, že sme zapojení do duchovného boja a to je jedinečná príležitosť stať sa svätými. Povedal to na prednáške v ikonickej Katedrále sv. Patrika v New Yorku o úrovniach duchovného boja.
Podľa štatistky zostáva posadnutosť diablom v ostatných desaťročiach na rovnakej úrovni – asi 0,5 % populácie. Avšak počet iných foriem vplyvu Zlého drasticky vzrástli. … Exorcista varoval:
„Rast obsedantnosti a trápenia ľudí vyplýva z toho, že robia zlé veci a pretože ľudia v Cirkvi sú menej svätí. Každý smrteľný hriech – to sú otvorené dvere pre zachvátenie  diablom.“
Otec Ripperger povedal, že priemerný čas oslobodenia človeka úplne posadnutého diablom sa v ostatných desaťročiach dramaticky zvýšil.
„Pred rokom 1963 to bolo jeden – dva dni – najviac týždeň. Po roku 1963 sa to zvýšilo na 8 mesiacov až dva roky! Dnes trvá oslobodenie  človeka od diabla až 4 roky.
To má dva dôvody. Svet je oveľa horší a diabli sú oveľa mocnejší. Druhý dôvod je to, čo nazývame ex opere operantis Ecclesiae. To znamená, že akí svätí sú ľudia v Katolíckej cirkvi určuje, aké účinné sú moje modlitby pri exorcizme. To nám hovorí, že zásadný problém spočíva u členov Cirkvi. Už nie sú takí svätí, ako boli ľudia v minulosti.“
Teológ vysvetlil, že Boh dovoľuje diablom ovplyvňovať naše životy, pretože nás chce povolávať k väčšej svätosti:
„… Jeden zo zásadných dôvodov prečo Boh dovoľuje pôsobenie diablov v našom živote je aby nás posväcoval, pretože keď bojujeme proti nim, stávame sa nástrojmi spravodlivosti proti nim a to je záslužné v Božích očiach a zvyšuje to našu nádej na miesto v nebi. Ako povedal sv. Pavol, máme sa  zapojiť do boja so starým hadom a získať korunu slávy. Pretože do neba si vezmete so sebou len dve veci – váš  stav milosti, koľko milosti máte v duši a vašu cnosť. To je všetko, čo si vezmete.“
A exorcista zdôraznil:
„Je to zápas, je to boj. Vieme, že Boh miluje dobrý boj. Súčasť dôvodu, že to vieme, je, že   … keď Adam a Eva zjedli jablko v raji, vystúpili … zo štruktúry autority Boha a vstúpili do mocenskej štruktúry satana. Od toho bodu každý z nás sa stal bojovníkom v tomto duchovnom boji.“

‘Ja neoslobodzujem nikoho. Kristus oslobodzuje každého.’

Kňaz zdôraznil, že je to Ježiš Kristus, kto oslobodzuje ľudí z posadnutosti diablom, nie exorcista, ktorý je iba Božím nástrojom.
„… Pýtali sa ma, koľkých ľudí som oslobodil. Povedal som: ‘Nikoho. Ja som len bol tam, kde Kristus oslobodil množstvo ľudí.“
Potom zdôraznil, že najlepším spôsobom ako bojovať proti diablom je viesť pravý katolícky život, chrániť sa hriechu, vyhýbať sa pokušeniam aj ľuďom, miestam a veciam, ktoré by mohli spôsobiť náš pád. A prijímanie sviatostí i pravidelná modlitba.
Modlitba je taká účinná, pretože používa predstavivosť. Ak zaplavíte svoju predstavivosť svätými vecami a sú tam diabli,  aby vás sužovali, tak hneď zdupkajú, pretože nechcú, aby sa to sväté vtláčalo do ich hlavy po celý čas, čo vás skúšajú pokúšať – takže ujdú preč.“

Prečo je Panna Mária taká jedinečne svätá

Otec Ripperger hovorí, že najzaujímavejšie na exorcizme nie sú nadprirodzené veci, ktoré diabli môžu konať, ale veci, ktoré niekedy odhalia o Bohu a svätcoch. Raz Belzebub prezradil exorcistovi, prečo je Božia Matka taká jedinečne svätá.
„Zaujímavé je to, čo ich Boh prinúti odhaliť! Belzebub raz prezradil, že dôvod, prečo je Panna Mária odlišná od každého stvorenia je to, že obetovala celý svoj život a nikdy nerátala osobnú cenu za to. To znamená, že nie je ako anjeli, lebo anjeli dostali iba jednu možnosť obetovať sa.
Ona to však konala stále znova, ako povedal  diabol. Bolo to trvalé a nikdy nehľadela na osobnú cenu za to. Nie je tu nikto z nás, kto by nerátal osobnú cenu. Preto je odlišná. To je zaujímavé. To je nádherné.“

Vysokí satanisti a bosorky konajú v temnote

Otec Ripperger vysvetlil aj prečo satanisti a bosorky pôsobiaci na verejnosti sú zvyčajne ľudia na nižšej úrovni v satanských kultoch. T tí na „vyššej úrovni“ pôsobia v temnote a nikdy neodhalia, kým sú …  Majú diabolské sily v rodine už aj 300 – 400 rokov! Ich znalosti sú takmer na mojej úrovni!  Vedia presne, ako všetko beží, vedia presne aké rituály prinesú špeciálne účinky a robia to a vy nikdy nebudete vedieť kto oni sú! Mohla by to byť dokonca osoba sediaca vedľa vás v kostolnej lavici … Môže to byť policajt,  alebo sudca, či chlap, ktorý je váš pekár. Môžu to byť úplne normálni ľudia, ktorí sú k vám naozaj milí a láskaví. Títo ľudia sú na vyššej úrovni v okultizme. Je to skrytý kult a je skrytý, lebo ak sa raz odhalí, stratí ich pôsobenie účinnosť. A tak o tom vždy mlčia. Satanizmus je ako mafia, krv vnútri a krv vonku. Vojdete, robíte to, ale živý už odtiaľ zvyčajne nevyjdete. Satanisti udržiavajú svoje tajomstvo, lebo páchajú naozaj najväčšie zločiny.

Byť svätými v tejto temnej dobe

Ripperger ukončil prednášku povzbudzujúcim posolstvom – temnota našej doby je jedinečnou príležitosťou pre tých, ktorí chcú zostať verní Bohu a stať sa svätými.
„Dokonca aj keď vidíme zlé veci v Cirkvi, vieme, že Kristus povedal, že brány pekelné ju nepremôžu. Chvíľu bude zle, ale peklo nezvíťazí! Ak démoni majú akosi prevahu, ak sú veci zlé, z Písma vieme, že kde sa rozmnožil hriech, tam sa o to viac rozhojnila milosť. Ak zostanete verní, Boh vám dáva milosť chodiť do kostola, dá vám milosť modliť sa. Ak vy ste dokonale verní, aj keď mnohí ľudia nie sú verní, Boh je stále veľkodušný a chce rozdávať svoje dary. A tak je toto bezprecedentná doba na rast vo svätosti. 
Veci sú veľmi zlé, ale ak zostaneme verní milosti, ktorú nám Boh dáva, dosiahneme veľkú dokonalosť. Dokonca svätci hovoria, že si želali takú príležitosť. Oni videli, čo prichádza. Oni videli, čo prekonávame a želali si žiť v našej dobe kvôli stupňu svätosti a milostí, ktoré sú tu spôsobmi, aké v ich dobe neboli. … Musíte poraziť diablov a získať korunu slávy. Ak porazíte diablov vo svojom živote, prídete do neba. Každá rodina ich má, pôsobia na každého. A v nebi vám povedia proti tomuto ste museli bojovať a to bude vaša sláva.  Je to doba, keď je to možné viac ako kedykoľvek a získate tak vyššie miesto v nebi. Takže nezmeškajte túto príležitosť, ktorú vám Boh dáva.“

-zg-