Kardinál Sarah: Cirkev prežíva „pokušenie ateizmu“ 

Yaoundé, Kamerun, 16.4.2024 – Kardinál Robert Sarah (78), býv. prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ustarostený konštatoval, že časť popredných cirkevných predstaviteľov sa orientuje hodnotami dnešnej doby. Kardinál Sarah, mal 9. apríla prednášku k biskupom Kamerunu. Ďalej povedal: 
„Túto dobovú kultúru možno porovnať s pohanstvom. Cirkev prežíva to, čo ja označujem ako praktický ateizmus. Mnohí západní cirkevní predstavitelia sa vzdali idey stavať sa na odpor svetu! Snívajú o tom, aby ich svet miloval a stratili želanie byť znamením odporu.  Myslím si, že Cirkev našej doby je vystavená pokušeniu ateizmu. Nie je to intelektuálny ateizmus, ale taký subtílny a nebezpečný stav ducha: plynúci a praktický ateizmus. A to je nebezpečná choroba, aj keď sa prvé symptómy zdajú byť neškodné.  Musíme si to uvedomiť- tento plynúci akoby kvapalný ateizmus prúdi tepnami dnešnej kultúry. Nikdy nevysloví svoje meno, ale infiltruje všetko, dokonca cirkevné diskusie. Jeho prvým pôsobením je istý druh letargie viery. Omamuje našu schopnosť reagovať, spoznávať omyly a nebezpečenstvá a rozšíril sa do celej Cirkvi.  V podstate tento plynúci a praktický ateizmus hľadá kompromis medzi pravdou a lžou. To je najväčším pokušením našej doby!  Zdá sa, že cirkevní predstavitelia neresti tohto ateizmu poskytli priestor. Všetci sme vinní, že sme sa sklonili pred touto lžou ateizmu a že sa na nej podieľame. Predstierame, že sme veriaci kresťania, ľudia viery, slávime náboženské obrady, ale v skutočnosti žijeme ako pohania a neveriaci.“   Podľa kardinála je tento ateizmus ťažko hmatateľný a akosi slizký. Hovorí, že keď na neho zaútočíme, zapletie nás do svojich subtílnych kompromisov:  
„Je to ako pavúčia sieť – čím viac sa proti nemu bránime, tým pevnejšie nás k sebe zaťahuje. Tento ateizmus je ultimatívnou pascou zvodcu satana.“  Kardinál sa tiež sťažoval na „nesvornosť a nedôveru. Povedal, že „tieto neresti sú v Cirkvi všade prítomné“ a zdôraznil:  
„Plynulý a praktický ateizmus žije a živí sa všetkými našimi malými slabosťami, všetkými našimi kapituláciami a kompromismi so svojou lžou.  My nemusíme v Cirkvi zakladať nijaké strany, nemusíme sa vyhlasovať za záchrancov tej či onej inštitúcie. To všetko by prispelo k hre protivníka. Ale každý z nás sa môže dnes rozhodnúť: Lož ateizmu ma neprenikne, už sa nechcem viac vzdávať svetla viery, už nechcem z pohodlnosti, lenivosti, alebo konformizmu pripúšťať, že svetlo aj tma žijú vo mne spoločne!“  
Kardinál vzhľadom na toto rozhodnutie dodal:  
„Keby sa všetci pokorne k tomuto rozhodli, systém lži by sa sám rozsypal, lebo jeho jedinou silou je priestor, ktorý mu my v nás samých poskytujeme.“  
Zachovať si ducha viery znamená, vzdať sa všetkého, čo ho kompromituje a odmietať  vidieť veci inak ako cez vieru! Znamená to držať svoju ruku v ruke Boha. Som hlboko presvedčený, že to je jediný možný prameň pokoja a miernosti. Mať svoju ruku v Božej ruke je zárukou pravého blaha bez podieľaní sa na zle, pravou miernosťou bez zbabelosti, pravou silou bez násilia.“  
Kardinál Sarah ešte odsúdil  „zatrpknutosť a straníckosť“, ktoré zamorili Cirkev:   „Iba duch viery môže vytvoriť základy pravej  bratskej láskavosti. Svet leží na smrteľnej posteli rozhlodaný lžami a rivalitami. Iba duch viery nám môže priniesť pokoj.“

-zg-