KÁZEŇ: Naša a Kristova krv

Kázeň na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Drahí bratia a sestry, slávime slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Čiže slávime Eucharistiu, aj keď sme ju oslávili na Veľkú noc na Zelený štvrtok, kedy sme si pripomínali ustanovenie Eucharistie. Vlastne robíme to, čo nám aj liturgia hovorí, že je to príliš veľký sviatok, aby sa to dalo spraviť iba raz. Je to naozaj veľký Boží dar – Eucharistia – doslova až nevyhnutný pre náš duchovný život.

Aj preto slávime znova, a to aj ako prikázaný sviatok dnešný deň Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Je veľmi zaujímavé, že práve Pán Ježiš ustanovil, že Eucharistia bude Jeho telo a krv. Je to viac ako symbolické, pretože krv v našom živote je nielen dôležitá, ale nevyhnutná. Bez krvi by sme nemohli žiť; bez nej by sme hneď zomreli. Skrze tú ľudskú krv, ktorú všetci máme, bez ktorej nemôžeme žiť, sa zameriavame na Kristovu krv alebo na tú symboliku, ktorú nám pripomína.

Takže pozrime sa na krv.

  1. Krv v ľudskom tele transportuje živiny a kyslík. Dobre vieme, že krv nesie živiny, kyslík a ďalšie základné látky do všetkých tkanív a buniek v tele. Bez tohto transportu by naše bunky nemohli prežiť a vykonávať svoje funkcie. Takisto aj Kristova krv, čiže Eucharistia, v našom živote roznáša tú Božiu milosť do celého nášho človeka, do každej jednej bunky. Božia milosť by nás mala napĺňať celých, nielen naše srdce alebo náš rozum, ale doslova celé naše telo a ducha. Každú jednu bunku v našom tele napĺňa Božia milosť skrze Kristovu krv, čiže Eucharistiu. Keď ju prijímame, roznáša sa do celého nášho tela. Je to pekný symbol.
  2. Okrem prenášania živín krv tiež odvádza odpadové látky, ako je oxid uhličitý, ktoré sa vytvárajú pri metabolických procesoch nášho tela. Takisto aj Kristova krv, čiže Eucharistia, chce z nás odstrániť všetko zlé. Do nášho života sa časom usadí všeličo zlé, vypestujeme si zlé návyky. Eucharistia má aj tento zmysel alebo silu, aby z nášho tela odstránila všetko škodlivé a zlé, čo sa do nášho tela nanáša. Nie je to hneď, ale postupné očisťovanie, doslova detox. Eucharistia nám pomáha nielen telesne, ale hlavne duchovne. Toto je ďalší zmysel Kristovej krvi a Eucharistie v našom živote.
  3. Ďalej, imunitná obrana – krv obsahuje bielkoviny nazývané proteíny, ktoré pomáhajú bojovať proti infekciám a chorobám tým, že ničia patogény, ako sú baktérie, vírusy a iné škodlivé mikroorganizmy. Takisto aj Kristova krv, čiže Eucharistia, nás chráni pred hriechom. Dobre vieme, že diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral doslova každý deň. Diabol útočí cez rôzne pokušenia, ako sú choroby a vírusy, ktoré útočia na naše telo. Eucharistia má byť našou imunitou a silou, aby sme sa vedeli ľahšie brániť pred každým pokušením. Boh nám dáva slobodu. Človek si slobodne môže vybrať aj zlo a hriech, ale predsa Eucharistia nám dáva silu, aby sme si správne vyberali, aby sme sa bránili pred pokušením a vedeli obstáť v každom súžení. Toto je ďalší pekný symbol a zmysel krvi.
  4. Ďalším zmyslom krvi je regulácia teploty. Krv pomáha udržiavať telesnú teplotu stabilnú tým, že prenáša teplo z teplých na chladné časti tela, čo pomáha udržiavať náš organizmus v rovnováhe. Takisto aj Kristova krv, čiže Eucharistia, v nás reguluje teplotu – symbol lásky, ako teplo. Eucharistia je koncentrátom lásky, ktorú nám Boh dáva. Veď Pán Ježiš z lásky k nám zomrel. Kristova láska sa v nás rozlieva. Eucharistia v nás má vytvárať, živiť a skvalitňovať lásku k Bohu aj k blížnemu. Toto je ďalší krásny symbol tepla ako lásky, ktorú Eucharistia v našom duchu a duši má roznášať a násobiť.
  5. Ďalším zmyslom krvi je zrážanie – krv obsahuje krvné doštičky a proteíny, ktoré spolupracujú na procese zrážania krvi. Tento proces je kľúčový pri zastavení krvácania po zranení a pri obnove poškodených tkanív. Rovnako aj Kristova krv, čiže Eucharistia, nás uzdravuje. Ak je človek zranený, často nie na tele, ale na duši, nesie si tie zranenia aj roky. Eucharistia má veľkú silu uzdraviť dušu človeka, aby sme odpustili, aby sa zranenia, ktoré v nás pretrvávajú, zahojili, aby sme zabudli na krivdy, ktoré sa stali. Toto je ďalšia krásna sila Eucharistie v našom živote, ktorá uzdravuje naše telo a dušu.
  6. Nakoniec, homeostáza – krv pomáha udržiavať rovnováhu v tele, napríklad konštantné pH, osmotický tlak a objem tekutín, čím vytvára rovnováhu tela, aby telo dobre fungovalo. Takisto aj Kristova krv, čiže Eucharistia, nás udržuje v rovnováhe, aby sme boli zdraví telesne aj duchovne. Každý extrém je zlý. Eucharistia nás vedie k dokonalosti, ako nás Pán Boh stvoril, vytvárať dobré a zdravé vzťahy k sebe aj k blížnym.

Milí bratia a sestry, toto všetko nám dáva Eucharistia a ešte oveľa viac. Je to veľký dar, ktorý nám Boh dal prostredníctvom svojho Syna, Ježiša Krista. Je veľmi múdre a nevyhnutné, aby sme Eucharistiu často prijímali. Ak chceme dobre žiť duchovne a vitálne, musíme Eucharistiu prijímať. Sám Ježiš povedal, kto nebude jesť moje telo a piť moju krv, nebude mať v sebe život a nebude mať večný život. Eucharistia je viac ako potrebná pre náš dobrý život, aby sme raz prišli do večnosti a tam neustále ďakovali za tento veľký dar, ktorý nám dal Boh prostredníctvom svojho Syna. Amen.