Audio kázne

Adventné obdobie

1. adventná nedeľa

2. adventná nedeľa

3. adventná nedeľa

4. adventná nedeľa

Vianočné obdobie

Narodenie Pána

Nedeľa Svätej rodiny

Panny Márie Bohorodičky

2. nedeľa po narodení Pána

Zjavenie Pána

Krst Krista Pána

Obdobie cez rok 

1. nedeľa cez rok

2. nedeľa cez rok

3. nedeľa cez rok

4. nedeľa cez rok

5. nedeľa cez rok

6. nedeľa cez rok

7. nedeľa cez rok

8. nedeľa cez rok

9. nedeľa cez rok

10. nedeľa cez rok

11. nedeľa cez rok

12. nedeľa cez rok

13. nedeľa cez rok

14. nedeľa cez rok

15. nedeľa cez rok

16. nedeľa cez rok

17. nedeľa cez rok

18. nedeľa cez rok

19. nedeľa cez rok

20. nedeľa cez rok

21. nedeľa cez rok

22. nedeľa cez rok

23. nedeľa cez rok

24. nedeľa cez rok

25. nedeľa cez rok

26. nedeľa cez rok

27. nedeľa cez rok

28. nedeľa cez rok

29. nedeľa cez rok

30. nedeľa cez rok

31. nedeľa cez rok

32. nedeľa cez rok

33. nedeľa cez rok

34. nedeľa cez rok

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Veľkonočné obdobie

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

7. Veľkonočná nedeľa

Nanebovstúpenie Pána

6. Veľkonočná nedeľa

5. Veľkonočná nedeľa

4. Veľkonočná nedeľa

3. Veľkonočná nedeľa

2. Veľkonočná nedeľa

Sviatky

24.6. Narodenie sv. Jána Krstiteľa

29.6. Sv. Petra a Pavla, apoštolov

5.7. Sv. Cyrila a Metoda

6.8. Premenene Pána

15.8. Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie

8.9. Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie

14.9. Povýšenie Svätého kríža

15.9. Sedembolestnej Panny Márie

1.11. Všetkých svätých

2.11. Všetkých verných zosnulých

8.12. Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie