Keď sa páli oheň zmyselnosti

Keď ťa páli oheň zmyselných žiadostí, postav proti nemu oheň pekelný a oheň tvojej žiadostivosti naraz zhasne. (sv. Ján Zlatoústy)