Kométa C/2020 F3 NEOWISE

Kométa C/2020 F3 NEOWISE je jasná dlhoperiodická kométa viditeľná aj voľným okom počas leta 2020. Objavená bola 27. marca 2020 infračerveným kozmickým teleskopom Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) v rámci projektu NEOWISE. Perihéliom prešla 3. júla 2020. Blízky prelet okolo Slnka spôsobil zmenu parametrov jej obežnej dráhy. Veľká polos sa zväčšila z 275 na 365 AU a obežná doba narástla z 4500 na 6800 rokov. Sklon jej obežnej dráhy k rovine ekliptiky má hodnotu 129°, čo značí, že kométa obieha retrográdne – v opačnom smere, ako obiehajú okolo Slnka planéty. Kométa sa momentálne (15. júl 2020) nachádza v súhvezdí Rys a je z územia Slovenska pozorovateľná celú noc nízko nad severným horizontom. V priebehu noci postupne prejde od severozápadu na severovýchod.

zdroj Wikipedia