Kristus je „liekom nesmrteľnosti“

My nemôžeme ako pohania vkladať celú nádej do vakcíny, ktorá nikdy nebude ‚liekom nesmrteľnosti‘. Liekom proti smrti je Kristus, ktorý sa nám ponúka vo sviatostiach a zvlášť v Eucharistii ako „pokrm večného života“.