"Vaša modlitba sa musí živiť zo zdrojov hlbokého poznania Svätého písma, najmä Nového zákona, potom z liturgie a z náuky Cirkvi v jej celistvosti."
(Sv. Ján XXIII.)