"Mýliť sa je ľudské, ale treba hneď vstať a omyl napraviť."
(Sv. Ján XXIII.)