"Myslím, že keď zbadáme svoje nedokonalosti, nemali by sme sa znepokojovať, ale tešiť, že sme ich spoznali, aby sme sa mohli napraviť."
(Sv.František Saleský)