"Uvažujte pozorne, koľko trpel náš Pán a vedzte, že trpel pre to, aby si získal vaše srdce a vašu lásku."
(Sv.František Saleský)