"Mária je naša vodkyňa, naša učiteľka, naša matka."
(Sv. Ján Bosco)