"Dieťa je svojou nevinnosťou prvým učiteľom v dome."
(Sv. Ján XXIII.)