Nemecký teológ: Z Biblie sa nesmie robiť nástroj morálky Cirkvi

Kolín nad Rýnom, 22.5.2024 (CNA)

„Je Biblia taká puritánska, ako si ľudia vo všeobecnosti myslia? Áno aj nie, ale inak, ako si myslíme,“ hovorí znalec Starého zákona z Katolíckej teologickej fakulty Univerzity v nemeckom Mainzi, prof. Thomas Hieke.

Podľa jeho názoru majú biblické texty s cirkevnou sexuálnou morálkou len okrajovú súvislosť.  Hieke poukazuje na biblické príbehy o homosexualite, masturbácii a cudzoložstve a dáva ich do historického kontextu.

Čo sa týka cirkevnej sexuálnej morálky, kritizuje skutočnosť, že sa často hľadajú vhodné biblické pasáže, aby sa ospravedlnila existujúca morálna štruktúra. Najmä pri téme homosexuality a queerness je Hieke presvedčený, že skôr či neskôr cirkev (ako u Galilea Galileiho) zmení svoj postoj.  !!!

Aký bol postoj k sexualite v časoch Starého zákona?

Hieke: Sexualita bola primárne vnímaná ako tajomná sila, s ktorou sa dá splodiť potomstvo. Ak potom máte potomkov, musia mať samozrejme aj sociálne poistenie. To znamená, že sexualita v Biblii má vždy v pozadí sociálnu zložku. Hovorím to preto, lebo sa to dnes často prehliada. Dnes si myslíte, že sa dvaja ľudia dohodnú, dôjde k vzájomnej dohode a potom je všetko v poriadku. Ale všetci žijeme v komunitách a to je vždy v pozadí.

Toto je ešte silnejšie v Starom zákone. V Starom zákone máme situáciu, ktorú sme mali pred 40 alebo 50 rokmi, keď neexistovali žiadne alebo len veľmi obmedzené možnosti antikoncepcie. To, čo dnes stručne nazývame „tabletka“ ešte neexistovalo, takže sexualita sa zvyčajne vždy musela vnímať ako akt, ktorý potenciálne viedol k dieťaťu.

A texty z Biblie sú potom súborom pravidiel, ako s nimi v bežnom živote narábať?

Hieke: Áno, ide o súbor pravidiel v tom zmysle, že ak títo potomkovia potenciálne sú, majú sociálne zabezpečenie. Trochu nadnesene povedané: Ak spolu spali dvaja mladí ľudia, boli manželia. Dalo sa očakávať, že žena otehotnie. Potom musí existovať sociálne zabezpečenie v podobe manželstva so všetkým, čo k tomu patrí.

V Biblii je veľa pasáží, ktoré dnes cirkev cituje, pokiaľ ide o sexuálne normy. Nesmieš ležať s mužom ako so ženou (porov. Lv 18,22). Existuje príbeh o Onanovi, ktorý sa interpretuje tak, že človek by nemal masturbovať, hoci pôvodný text mienil inak. Akú úlohu zohrávajú tieto pozície?

Hieke: Dá sa to úžasne ilustrovať na príklade Onana. Máte určitú predstavu, že nechcete masturbáciu. Potom horúčkovito hľadáte v Biblii verš, ktorý by mohol nejako zapadnúť. Akonáhle budete mať verš, musíte ho chirurgicky odstrániť z jeho kontextu. Potom v Katechizme píš: Masturbácia je hriech, dôkaz si pozrite v úryvku z Biblie. Samozrejme, to nie je naozaj dobrý spôsob, ako zaobchádzať s Bibliou, rozrezať ju na malé kúsky a nalepiť ako dekoráciu. Podľa mňa takéto používanie Biblie nie je dovolené a je to aj hriech proti Božiemu Slovu.

Ale kto s tým prišiel, keď hovoríte, že to chcete otočiť takto? Bol to impulz, ktorý prišiel, keď sa písal, alebo sa použil až neskôr na jeho ospravedlnenie?

Hieke: Texty hovoria, čo hovoria. Môžeme to zistiť aj dnes. V prípade Onana chce svoju sexualitu s manželkou svojho zosnulého brata využiť na uspokojenie svojich sexuálnych potrieb. Ale vo chvíli, keď skutočne nastane akt plodenia, urobí to, čo dnes nazývame „coitus interruptus“ a ako hovorí biblický text, nechá svoje semeno padnúť na zem (porov. Gn 38,9). Ženu Tamar, ktorá nutne potrebuje dieťa, aby sa opäť začlenila do rodiny, necháva napospas. Takže zneužíva ženinu sexualitu bez toho, aby sám prevzal zodpovednosť. Vidíme, že ak sa na vec pozriete v kontexte, zrazu dostaneme z Biblie impulzy pre dnešné sexuálne správanie a dizajn sexuality, ktoré vyzerajú inak ako akékoľvek strnulé morálne učenie, ktoré sa rozrástlo v priebehu storočí. Toto rigidné morálne učenie, ktorým dnes môžeme trpieť aj my, sa jednoducho vyvinulo.

Hľadali ste v Biblii vhodné vety, a ak ste žiadne nenašli, tak ste ich jednoducho upravili.

Znamená to, že by ste mohli povedať, trochu ostro, že Biblia nie je taká prudérna, ako by si mnohí mysleli?

Hieke: Áno, ale možno trochu prudérnejšia aj v iných ohľadoch. Biblia nám neustále pripomína našu vlastnú zodpovednosť. Možno vás dnes nebaví počuť, že sexualita jednoducho nie je „coolový “ vzťah na jednu noc, ale že sexualita má jednoducho veľa spoločného so zodpovednosťou. Niektorí ľudia si môžu myslieť, že z toho môžu vyjsť trochu lacno. Som veľmi konzervatívny, pokiaľ ide o zodpovednosť a štruktúrované partnerstvo, kde sú si obaja rovní a obaja môžu prispieť svojimi záujmami, to je dôležité. Tak to chce Biblia. Takto funguje život. Keď jeden využíva druhého alebo naopak, keď dôjde k nerovnováhe, je to smutné, nebezpečné, násilné a niekedy aj zlé.

Do akej miery je katolícky pohľad na homosexualitu biblický? Odborníci tiež tvrdia, že vtedajší obraz nemôžete porovnávať s tým, čo dnes chápeme ako dlhodobé vzťahy až po manželstvo.

Hieke: Presne tak. Tento koncept rovnocenného partnerstva so zodpovednosťou za druhého v tomto zmysle v Biblii neexistuje. Ľudia si však pravdepodobne všimli, že existujú akty rovnakého pohlavia. Možno ste si tiež všimli, že niektorí ľudia tak ventilujú svoju sexualitu a možno to tak robia radšej, pretože potom nemajú dieťa, lebo ho nechcú.

To nás privádza späť k zodpovednosti.

Hieke: Slávny verš Levitikus 18:22 je tiež v kontexte, kde ide o potomstvo. V tejto súvislosti sa odsudzujú praktiky, ktoré nevedú k potomstvu. Ide o pohlavný styk s menštruujúcou ženou. Spravidla to nevedie k potomstvu. Styk so zvieraťom nevedie k potomstvu a darovanie jedného z vašich potomkov „Molochovi“ sa zvyčajne interpretuje ako obetovanie dieťaťa. Dalo by sa to však interpretovať aj ako šifra, že jedného alebo dvoch jedákov pri stole necháte prejsť k cudzej okupačnej moci, aby ste vedeli, že je o nich dobre postarané, no zbavíte sa ich ako jedákov pri stole. Potom, samozrejme toto dieťa alebo ten mladý muž či mladá žena sú stratení vo svojej vlastnej komunite. Ak dôjde k okupácii inými, prevezmú ich náboženstvo a stratia sa svojej vlastnej komunite. V tomto kontexte ide aj o to, že sa nevyspíte s manželkou vášho suseda. Prečo? Keď dieťa príde, sú nekonečné spory o dedičstvo, alebo dieťa nemá ten sociálny základ, kam patrí. Ak si pozorne všímate kontext, tak tu nejde o homosexualitu. Nie je to o zodpovednom partnerstve osôb rovnakého pohlavia, ale jednoducho o splodení potomstva za každú cenu pre túto malú komunitu, ktorej existencia je ohrozená. Ale je tiež dôležité produkovať toto potomstvo v správnom sociálnom kontexte. To bola najvyššia priorita a všetko ostatné bolo nepochopiteľné.

„Ale ak si uvedomím, že je niečo medzi nebom a zemou a že nádherné Watenské more leží medzi morom a pevninou a že úsvit a súmrak sú medzi svetlom a tmou, potom musím dospieť k záveru, že je niečo medzi tým, byť čisto mužom a čisto ženou.“

-zg-