KÁZEŇ: Uchovať Božie slovo vo svojom srdci

Kázeň na sviatok Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie rok B

Drahí bratia a sestry, slávime Nepoškvrnené Srdce Preblahoslavenej Panny Márie. Je to vlastne deň potom, ako sme včera oslavovali Najsvätejšie Srdce Ježiša Krista. Musím na začiatku povedať, že naozaj medzi Najsvätejším Srdcom Ježiša Krista a Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie je veľký rozdiel, práve v tom, že Srdce Ježiša Krista je Božské Srdce, dokonalé srdce, Srdce samotného Boha, láska samotného Boha. Na druhej strane, Srdce Panny Márie je ľudské srdce, ktoré hoci je naozaj ľudské ako naše, predsa je niečím výnimočné a to práve tým, že je nepoškvrnené od hriechu. Panna Mária nebola poškvrnená hriechom, ani tým dedičným, ani osobným, čo znamená, že jej srdce je naozaj krásne ľudské, krásne, ktoré sa približuje Božskému Srdcu tým najkrajším spôsobom, ako sa len ľudsky dá. Napriek tomu ho nedokáže dosiahnuť, pretože Božie Srdce je naozaj Božie, nedosiahnuteľné, a predsa k nemu smerujeme.

A tak, milí bratia a sestry, ako som spomínal, srdce Panny Márie je krásne práve tým, že je nepoškvrnené. Panna Mária nevedela, čo je to hriech, nezažila hriech, nebola hriechom poznačená. Na rozdiel od nás, my sme všetci poznačení, či už dedičným hriechom, následkami dedičného hriechu, alebo svojím osobným hriechom, s ktorými bojujeme, ktoré premáhame a v ktorých niekedy padáme. A predsa aj my sa môžeme k tomuto nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie priblížiť, priblížiť hlavne tým, čo sme počuli v dnešnom evanjeliu. V dnešnom evanjeliu sme počuli jedinýkrát, ako sa hovorí o srdci Panny Márie, doslova o jej srdci. Nikde inde sa jej srdce tak nespomína ako práve tu. Počuli sme, že Panna Mária, keď sa stratil malý dvanásťročný Ježiš v chráme, tak ho išla hľadať spolu s Jozefom a keď ho konečne v chráme našla, tak sa spomína: „A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci.“ Aké slová zachovávala Panna Mária v srdci, milí bratia a sestry? Určite to bolo mnoho slov, ktoré počula a zažila, ale verím, že v jej srdci rezonovali hlavne tie slová Ježiša Krista, ktoré povedal, či už v chráme, či už osobne jej a Jozefovi. Boli to Božie slová. Slová samotného Ježiša Krista. Panna Mária mala neustále v srdci Ježiša Krista, Slovo Božie. Sám Pán Ježiš je Božie Slovo, ktoré prišlo na svet a zobralo si telo. To je Ježiš Kristus. A práve v tomto sa môžeme aj my priblížiť k Panne Márii. Aj my môžeme Božie Slovo zachovávať vo svojom srdci. Samozrejme, v prvom rade musíme toto Slovo čítať, musíme ho rozjímať, musíme si ho pamätať, opakovať a zahlbovať sa do neho, modliť sa. Božie Slovo, ktoré je neustále prítomné medzi nami a v našom srdci, môže byť uchované a zachované tak, ako v srdci Panny Márie. Myslím si, že to dokážeme viac či menej. Niekedy sa treba premôcť, niekedy to ide ľahšie, ale Božie Slovo, ktoré je neustále medzi nami, môžeme aj my napĺňať svoj život a svoje srdcia, aby sme aj my potom spontánne konali dobro. A hlavne konali spontánne podľa Božej vôle. Aby Božia vôľa bola prirodzene prítomná v nás, aby sme ju nachádzali a podľa nej konali. To je veľmi dôležité a nevyhnutné, aby sme uchovávali Božie Slovo v našom srdci, našej mysli a v našom živote. V tomto je Panna Mária veľkým príkladom.

Určite je ťažké dosiahnuť to, čo Panna Mária dosiahla, že bola bez hriechu celý svoj život. My, koniec koncov, s hriechom celý život zápasíme. Ale čo sa môžeme k Panne Márii priblížiť a dotknúť, je práve to, že zachovávala všetky tie slová vo svojom srdci. Snažme sa aj my o to, aby sme Božie Slovo zachovali a podľa neho žili. Amen.