Nikaragujský kňaz: „Napriek prenasledovaniu je cirkev živá!“

Nikaragua, 31.1. 2024 (CNA)
Napriek rokom prenasledovania viery režimom Daniela Ortegu zostáva cirkev v Nikarague živá!“ Povedal to kňaz krajiny pre agentúru ACI Prensa, ktorý chce kvôli bezpečiu zostať v anonymite.
„Bolesť však naďalej prežívajú rodiny a farnosti kvôli vypovedaniu ich pastierov a príbuzných. Je mi veľmi ľúto aj vyše 90 politických väzňov medzi nimi mnohých aktívnych laikov v katolíckej cirkvi, ktorí sú vystavení neustálemu psychologickému mučeniu. Naši pastieri boli vyhnaní, peniaze našej cirkvi sú zmrazené, ale cirkev v Nikaraguy zostáva živá a kráča ďalej.
Spočíva to v tom, že Boh cirkev mocou svojho Ducha a Nepoškvrnenej Panny, ktorá náš ľud sprevádza, stále vedie.“
Kňaz zdôrazňuje, že cirkev nie je nijaká mimovládka ani opozícia, ako si myslí vláda. „Ona je niečo, čo toto ďaleko presahuje!“

Svedectvo viery biskupa Rolanda Álvareza

Po 527 dňoch väzenia bol biskup Rolando Álvarez z Matagalpy 14. januára spolu s biskupom Isidorom Morom a inými kňazmi a seminaristami deportovaný do Ríma.
„Z temnoty cely vo väznici ‚Modelo‘, kde sú aj iní kňazi a veriaci, bol biskup Álvarez živým svedectvom viery a svetlom pre všetkých katolíkov v Nikarague. Po jeho deportácii však prenasledovanie pokračuje! Kázne sú zaznamenávané s výslovným príkazom nemodliť sa za biskupa Rolanda Álvareza!“
Kňaz pripomína, že niekoľko dní po odsune biskupa boli unesení aj traja misionári Kongregácie misionárov Najsvätejšieho Vykupiteľa a vypovedaní do Mexika.
„Kňazi a biskupi sú umlčovaní. Zakázané sú aj pastoračné aktivity vonku ako procesie, slávenia svätých, ba dokonca aj Veľký týždeň! Napriek mnohým obmedzeniam kňazi pokračujú v práci, mnohým sú denne kontrolované ich pastoračné programy!“
Realitou v Nikarague je, že rastie posilnené  systematické prenasledovanie viery sandinistickým režimom.
No kňaz zdôrazňuje:  „Ľudia nemajú nijaký strach žiť svoju vieru!
Dňa 4. augusta 2022 bol biskup Rolando Álvarez zatknutý a odsúdený na 26 rokov a 4 mesiace väzenia, no počiatkom r. 2024 bol deportovaný. Podľa správy „Nikaragua- prenasledovaná cirkev?“ v rokoch 2018-2023 zaznamenali  667 útokov na cirkev. Vysvätené osoby aj rehoľníčky a iní boli bití, hrozili im smrťou, špinili ich česť, zastrašovali ich a šikanovali. Od r. 2018 muselo opustiť krajinu najmenej 97 kňazov.

-zg-