Sedembolestnej Panny Márie

Kázeň na sviatok Sedembolestnej Panny Márie

Drahí bratia a sestry, oslavujeme Sedembolestnú Pannu Máriu, a je to už tak tradičné, že si pripomíname tých sedem bolestí Panny Márie, ktoré poznáme a sú takto ustanovené. Tieto bolesti sú spojené s históriou a životom Panny Márie.

Prvou bolesťou je proroctvo Simeona v chráme. Ďalej je to útek do Egypta, strata dvanásťročného Ježiša v chráme, stretnutie s Ježišom na krížovej ceste, ukrižovanie a smrť Ježiša, snímanie z kríža a pohrebe Ježiša Krista. Tieto bolesti poznáme, ale dnešný sviatok nás vyzýva ísť ešte hlbšie. Neostávame iba pri týchto už ustanovených bolestiach, ale prejmime ďalej. Počuli sme v dnešnom evanjeliu slová, ktoré doslova prorokoval Simeon ako prorok a povedal slová: „Tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“ Toto povedal Simeon Panne Márii. Tvoju vlastnú dušu prenikne meč – určite nie ten fyzický, ale čo symbolizuje tento meč?

Meč vo Svätom Písme, milí bratia a sestry symbolizuje Božie slovo a vo Svätom Písme sa hovorí v liste Hebrejom, že: „Živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.“ Čiže tento symbol božieho slova je vyjadrený symbolikou meča.

Tak aj Pannu Máriu, celý život sprevádzalo Božie slovo. Ako povedal raz jeden múdry človek, Božie Slovo nezraňuje, ale keď zraňuje, tak zraňuje spasiteľné, keď nás zraňuje, tak nás doslova privádza späť na tú spasiteľnú cestu, ktorou máme kráčať.

Pannu Máriu sprevádzalo Božie slovo, keď sa Pán Ježiš narodil a keď išli obetovať Ježiša do chrámu. Počuli sme tie slová v dnešnom evanjeliu, keď prorok Simeon povedal, že jej vlastnú dušu prenikne meč.Božie slovo sprevádzalo Pannu Máriu už pri samotnom zvestovaní, keď prichádza anjel Gabriel a zvestuje jej Božiu vôľu. Vidíme, že Panna Mária, hoci nevie presne, čo ju čaká, dokáže povedať: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ A ďalej Božie slovo sprevádzalo Pannu Máriu, keď musela utiecť s Jozefom a malým Ježiškom do Egypta, a keď sa zjavuje Jozefovi vo sme anjel.Ďalej Božie Slovo sprevádzalo Pannu Máriu, keď sa dvanásťročný Ježiš stratil v chráme, a potom ho Panna Mária s Jozefom s bolesťou hľadali. A nakoniec samotné slová z kríža, ktoré hovoril Pán Ježiš Panne Márii a svätému Jánovi: „Hľa, žena, hľa, tvoj syn, syn, hľa, tvoja matka.“ Tieto slová boli plné bolesti, no Panna Mária ich prijímala. Prijímala ich aj keď boli niekedy ako ten dvojsečný meč, ktorý zraňuje.

Božie Slovo, ktoré nás môže zraňovať nás má nás viesť tou spasiteľnou cestou, aby nás Božie slovo správne usmernilo, ak treba, aby sme niečo zo svojho života odstránili a vedeli to zlepšiť, aby sme išli tou spasiteľnou cestou, ktorú má Boh pre nás pripravenú.

Panna Mária nás učíme, aby sme nasledovali jej príklad. Verím, že všetci, čo tu čítame Božie slovo, či už pravidelne alebo menej pravidelne, by sme mali chápať, že Božie slovo nie je len obyčajným slovom, ktoré počujeme a potom zabudneme. Naopak, Božie slovo by malo byť uložené v našom srdci, aby nás usmernovalo, dávalo nám nový smer a ak treba, aby zranilo naše ego, aby nás priviedlo späť na cestu spásy.

Panna Mária nám môže byť príkladom, aj keď bola dokonalá a nemala hriech, predsa dovolila, aby ju to zranilo. Možno to urobila, aby nám bola pravým príkladom. Nevieme presne, prečo Mária musela trpieť, ale predsa je Sedembolestnou patrónkou nášho národa. Nech nám nie je iba formálnou patrónkou, ale nech nás vedie svojím príkladom, svojím orodovaním a svojou blízkosťou.

Amen.