Svet bez Boha

„Nie Boh je nepriateľom človeka, ale svet bez Boha.” (sv. Edita Steinová)