Syn môj, choď pracovať

Kázeň na 26. nedeľu cez rok A Milí bratia a sestry, čítal som raz peknú myšlienku, ktorá znela: „Je dôležité, ako žijeme svoj život, ale rozhodujúce je, ako zomierame.“ Je to naozaj hlboká myšlienka, ktorá hovorí, že je určite dôležité, ako žijeme svoj život. Čo sa týka Božích prikázaní lásky, toho prirodzeného zákona a Božieho … Read more

26. nedeľa cez rok C

Lk 16,19-31 Ježiš povedal farizejom: „Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval. Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov. Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, a len psy prichádzali a lízali mu vredy. Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč … Read more

26. nedeľa cez rok B

Mk 9,38-43. 45. 47-48 Ján povedal Ježišovi: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“ Ježiš vravel: „Nebráňte mu! Lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. Veď kto nie je proti nám, je za nás. A kto by vám dal piť … Read more