Tvoj Uholný kameň

Kázeň na 27. nedeľu cez rok A Drahí bratia a sestry, keď tak premýšľame nad poslednými evanjeliami minulých nedieľ, ktoré sme počúvali, prevláda tam zaujímavá téma. Konkrétne obraz, ktorý sme počúvali minulú nedeľu, hovorí o tom, ako otec volá svojich synov pracovať do vinice. Jeden z nich povie, že nejde, ale potom sa zmení a … Read more