Tvoj Uholný kameň

Kázeň na 27. nedeľu cez rok A Drahí bratia a sestry, keď tak premýšľame nad poslednými evanjeliami minulých nedieľ, ktoré sme počúvali, prevláda tam zaujímavá téma. Konkrétne obraz, ktorý sme počúvali minulú nedeľu, hovorí o tom, ako otec volá svojich synov pracovať do vinice. Jeden z nich povie, že nejde, ale potom sa zmení a … Read more

27. nedeľa cez rok C

Lk 17,5-10 Apoštoli povedali Pánovi: „Daj nám väčšiu vieru!“ Pán vravel: „Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: ‚Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora,‘ poslúchla by vás. Kto z vás, čo máte sluhu, ktorý orie alebo pasie, povie mu, keď sa vráti z poľa: ‚Hneď si poď sadnúť k stolu‘? Vari … Read more

27. nedeľa cez rok B

Mk 10,2-12 Pristúpili farizeji a pokúšali Ježiša. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku. On im odpovedal: „Čo vám prikázal Mojžiš?“ Oni vraveli: „Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť.“ Ježiš im povedal: „Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie. Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu. Preto muž opustí svojho otca … Read more