Oblečte si Pána Ježiša Krista

Kázeň na 28. nedeľu cez rok A Drahí bratia a sestry. Počúvame v dnešnom evanjeliu slová, ktoré hovorí Pán Ježiš veľkňazom a starším ľudu. Hovorí im podobenstvo o Nebeskom kráľovstve. Taká obyčajná nedeľa, nič veľké sa nedeje. Bežný nedeľný deň, a predsa počúvame o niečom výnimočnom, počúvame o Nebeskom kráľovstve. Počúvame o tom mieste, kam … Read more