Oblečte si Pána Ježiša Krista

Kázeň na 28. nedeľu cez rok A Drahí bratia a sestry. Počúvame v dnešnom evanjeliu slová, ktoré hovorí Pán Ježiš veľkňazom a starším ľudu. Hovorí im podobenstvo o Nebeskom kráľovstve. Taká obyčajná nedeľa, nič veľké sa nedeje. Bežný nedeľný deň, a predsa počúvame o niečom výnimočnom, počúvame o Nebeskom kráľovstve. Počúvame o tom mieste, kam … Read more

28. nedeľa cez rok C

Lk 17,11-19 Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš pomedzi Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, išlo oproti nemu desať malomocných mužov. Zďaleka zastali a hlasne kričali: „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!“ Keď ich uvidel, povedal: „Choďte, ukážte sa kňazom!“ A ako šli, boli očistení. Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým … Read more

28. nedeľa cez rok B

Mk 10,17-30 Keď sa Ježiš vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, kľakol si pred ním a pýtal sa ho: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“ Ježiš mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh. Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku! … Read more