KÁZEŇ: Čo partí Bohu?

Kázeň na 29. nedeľu cez rok A Drahí bratia a sestry. V závere dnešného evanjelia zazneli slová Ježiša Krista, ktorý povedal: „Dávajte teda, čo je cisárovo cisárovi a čo je Božie Bohu.“ Veľká pravda, ktorú prináša a upresňuje Ježiš Kristus, keďže k nemu prichádzajú farizeji a chcú ho podchytiť v reči, chcú ho nachytať, aby … Read more