KÁZEŇ: Znamenie

Kázeň na 3. pôstnu nedeľu rok B Drahí bratia a sestry, v dnešnom Božom slove sa vyskytuje jedno slovíčko a vyskytuje nielen raz či dvakrát, ale dokonca trikrát. Chcem sa zamerať práve na toto slovíčko, ktoré sa objavuje hneď v druhom čítaní, kde apoštol Pavol hovorí: „Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť. My však … Read more