KÁZEŇ: Boží príkaz: Nesmieš – musíš

Kázeň na 6. Veľkonočnú nedeľu rok B Milí bratia a sestry, začnem poslednou vetou dnešného evanjelia, ktorá znela: „Toto vám prikazujem, aby ste sa milovali navzájom.“ Keď som čítal túto vetu, ktorá znela: „Toto vám prikazujem,“ napadol mi ešte jeden príkaz, ktorý dal Boh človeku, a ten znel: „A Pán Boh prikázal človeku, aby z … Read more

6. Veľkonočná nedeľa B

Jn 15,9-17 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie: Aby ste … Read more