KÁZEŇ: Boží príkaz: Nesmieš – musíš

Kázeň na 6. Veľkonočnú nedeľu rok B Milí bratia a sestry, začnem poslednou vetou dnešného evanjelia, ktorá znela: „Toto vám prikazujem, aby ste sa milovali navzájom.“ Keď som čítal túto vetu, ktorá znela: „Toto vám prikazujem,“ napadol mi ešte jeden príkaz, ktorý dal Boh človeku, a ten znel: „A Pán Boh prikázal človeku, aby z … Read more

6. Veľkonočná nedeľa A

Jn 14,15-21 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet … Read more

6. Veľkonočná nedeľa C

Jn 14,23-29 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého … Read more

6. Veľkonočná nedeľa B

Jn 15,9-17 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie: Aby ste … Read more