KÁZEŇ: Vyschnutá ruka a zaslepené srdce

Kázeň na 9. nedeľu cez rok B Milí bratia a sestry, dnešné prvé čítanie z knihy Deuteronómium nás vyzýva k práci, alebo skôr nepráca, „nebudeš konať žiadnu činnosť“. Práve toto čítanie nám to pripomína. Božie prikázanie, ktoré dal Boh cez Mojžiša zaväzuje celý izraelský ľud k plneniu Božích prikázaní. Práve toto tretie Božie prikázanie hovorí … Read more