Česko: Cirkevná komisia sa sťažuje na chudobu v pohraničí

Praha, 24.5.2024 (KAP) – Pražský pomocný biskup Václav Malý, predseda Biskupskej komisie pre spravodlivosť a mier (Iustitia et Pax) vydal dokument s poukazom na často prehliadané problémy v prihraničných regiónoch krajiny. Mnohé tieto regióny predtým obývané Nemcami naďalej trpeli chudobou a dištancovali sa od vznikajúceho zvyšku Českej republiky, ale aj od chudobnejších regiónov Európy. Napriek … Read more