Sv. Cyril a Metod – učitelia národa

Bože, ty si nám v našich vierozvestoch Cyrilovi a Metodovi poslal učiteľov národa, horlivých i múdrych ohlasovateľov evanjelia, aby v našej krajine pri najsvätejšej obete v reči ľudu zazneli modlitby a spevy na tvoju chválu a slávu.Ich príklad a slová nás povzbudzujú, aby sme si zachovali dedičstvo otcov: jednotu vo viere a vernosť i poslušnosť … Read more