Vyprahnutá cesta duše

Beda ceste, po ktorej nikto nechodí, pretože sa stane príbytkom divej zveri. Beda duši, ak v nej nechodí Pán a svojím hlasomz nej nevyháňa duchovné šelmy neprávosti! (sv. Makar Egyptský, pustovník)

Boh prebýva v pokoji

„Diabol robí všetko možné, aby vyhnal pokoj z nášho srdca. Lebo vie, že Boh prebýva v pokoji a práve tam, kde je pokoj, koná veľké veci. Rorenzo Scupoli

Niekedy stačí vidieť tvár

Diabol sa snaží z celej sily odvrátiť ľudský pohľad od Boha. Čas hrá proti nemu a často mu nestačí ani sedemdesiat rokov, aby dušu odvrátil od Najvyššieho a pevne ju pripútal k zemi. Pokiaľ je človek mladý, stále mu unikajú. Dokonca i pokiaľ ho dokáže izolovať pred jasne formulovaným náboženstvom, celé jeho dielo sa zrúti … Read more