Odpustky v nedeľu Zoslania Ducha Svätého

Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý sa v nedeľu Zoslania Ducha Svätého v kostole alebo kaplnke zúčastní na slávnostnom recitovaní alebo speve hymnu Príď, Duchu Svätý, tvorivý.Musia byť splnené aj tradične podmienky k odpustkom ako sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu aj ľahkého.

Vytvárajme si ticho

Vytvárajme si ticho, aby sme v ňom počuli Pánovo slovo a meditovali nad ním, aby prostredníctvom účinného pôsobenia Ducha Svätého naďalej prebývalo, žilo a hovorilo v nás po všetky dni nášho života. Tak sa Cirkev bude neprestajne obnovovať a omladzovať vďaka Pánovmu slovu, ktoré trvá naveky.Benedikt XVI., Verbum Domini