Jedna kvapka Kristovej Krvi

„Len jedna kvapka Kristovej Krvi by bola stačila obmyť celé ľudstvo od hriechov… ale my dobre vieme a uvedomujeme si, že Pán Ježiš tu na svete vykonal maximálne dostatočnú náhradu. Sv. Tomáš Akvinský

Sväté meno Ježiš

Sväté meno Ježiš má moc nad chorobami, má moc nad prekliatiami, má moc nad smrťou, má moc nad silami zeme, má moc nad silami, temna, má moc nad ľudstvom.

Vianočné prianie

Na Vianoce, keď svet stíchne, nech vám Božie dieťa vdýchne pokoj, radosť a posilu, nielen v túto svätú chvíľu, ale taktiež v novom roku,nech vás vedie v každom kroku.

Osobné zasvätenie sa Božskému Srdcu Ježišovmu

Ja, M. zasväcujem sa Tebe, Božské Srdce Ježišovo. Odovzdávam Ti seba celého(ú) – svoj život, svoje myšlienky, svoje skutky, bolesti, aj trápenia. Zasväcujem sa Ti tak, aby každá čiastka mojej vôle a mojej bytosti oslavovala Teba, môjho Tvorcu a Vykupiteľa a patrila iba Tebe. Chcem z lásky k Tebe rešpektovať Tvoju svätú vôľu, ktorú mi … Read more