Dobrý a preláskavý Ježišu

Dobrý a preláskavý Ježišu, pred tvojou tvárou padám na kolená a s celou vrúcnosťou duše ťa prosím a žiadam: dobrotivo do môjho srdca vtlač city živej viery, nádeje a lásky, ako aj opravdivú ľútosť nad mojimi hriechmi a pevné odhodlanie ich napraviť. Dobrý Ježišu, s veľkým dojatím a bolesťou duše uvažujem a rozjímam o tvojich … Read more

Odprosujúca modlitba na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Najmilší Ježišu, ty skusuješ toľkú nevšímavosť, ľahostajnosť, opovrhnutie a nevďačnosť za lásku preukazovanú ľuďom! Hľa, my, sklonení pred tvojim oltárom, usilujeme sa osobitnou pobožnosťou odprosiť ťa za hriešnu nevšímavosť a krivdy, ktorými ľudia urážajú tvoje najláskavejšie Srdce. (Ľ. Odprosujeme ťa, Pane Ježišu.) Uznávame, že ani my sme v minulosti neboli bez hriechu, ale pohnutí veľkou … Read more

Jedna kvapka Kristovej Krvi

„Len jedna kvapka Kristovej Krvi by bola stačila obmyť celé ľudstvo od hriechov… ale my dobre vieme a uvedomujeme si, že Pán Ježiš tu na svete vykonal maximálne dostatočnú náhradu. Sv. Tomáš Akvinský

Sväté meno Ježiš

Sväté meno Ježiš má moc nad chorobami, má moc nad prekliatiami, má moc nad smrťou, má moc nad silami zeme, má moc nad silami, temna, má moc nad ľudstvom.

Vianočné prianie

Na Vianoce, keď svet stíchne, nech vám Božie dieťa vdýchne pokoj, radosť a posilu, nielen v túto svätú chvíľu, ale taktiež v novom roku,nech vás vedie v každom kroku.