Skutočná láska

Z istého uhla pohľadu je láska, skutočná láska, vlastne nespravodlivosť, lebo človek dáva a nič neočakáva.