Láska nie je očakávaním

„Láska nie je očakávaním, že niekto bude perfektný. Je to prijatie niekoho so všetkými jeho nedokonalosťami a rozhodnutie ho milovať.“ – Neznámy autor

Láska je neviditeľná

„Láska je neviditeľná, no jej účinok je takmer všadeprítomný. Je to jemný vietor, ktorý pohladí dušu a rozptýli mraky.“ – Khalil Gibran

Láska premáha temnoty

„Láska je jediná sila, ktorá je schopná premôcť temnotu a priniesť svetlo do našich životov.“ – Martin Luther King ml.

Žiť z lásky

Žiť z lásky znamená vyhnať všetok strach, všetky spomienky na viny minulosti. Moje hriechy ma už neznepokojujú. Zničil ich Boží oheň. (sv. Terezka)