Kňaz z USA : „Nechcem znieť ako démon Yoda …“

Linz, 30.4.2024 (kath.net / pk) „Myslím si, že najmocnejší nástroj, ktorý má diabol k dispozícii je strach!“  Napísal to americký kňaz Bill Peckmann z Farnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Shelbine, v štáte Missouri v príspevku pre ChurchPOP. A pokračoval slovami: „Strachom nemyslím bázeň pred Bohom, ale strach pred tým, že Boh to sa nami nemyslí dobre. Diabol sám je … Read more

Biskup Marian Eleganti:  Myšlienky k Pôstnej dobe

Linz, 17.2.2024 (kath.net) „Spoznaj sám seba“ znel nápis nad vchodom do Apolónovho chrámu v Delfy. Už Sokrates bol presvedčený, že poznanie seba je podmienkou mravnosti. Tá spočíva v uznaní dvoch vecí: Jej morálna stránka znamená, že spoznávame svoje chyby a hriechy a priznáme si ich. Jej teologická stránka spočíva v tom, že spoznáme svoj štatus ako stvorenia: „Ale z Božej … Read more

Zmenila sa pravda, alebo som proste už unavený?

Čo radí kňaz katolíkom, ktorí stratili ilúzie o Cirkvi, o pápežovi a o svete.   Linec, 24.1.2024 (kath.net/pk) „Zmenila sa pravda, alebo som proste už unavený?“ S touto otázkou by sa mal konfrontovať každý, kto trpí pre Cirkev, v ktorej sa šíri čoraz viac zmätenia a ktorá sa stáva divadlom pre svet vzhľadom na jej  naťahovačky, nejednotnosť a podivuhodnosti.  Tak nám radí americký kňaz … Read more