Skrze pokánie bližšie k Bohu

Každý z nás je pripútaný vláknom k Bohu. Keď sa dopustíme hriechu, vlákno sa pretrhne. Ale keď svoje viny ľutujeme, Boh zviaže vlákno a urobí na ňom uzol, takže vlákno je kratšie než bolo predtým. Každým odpustením sme Bohu bližšie a bližšie…